Metody lecznicze

Pracujemy w oparciu o nowoczesne metody lecznicze:

Poniżej przedstawiamy przegląd metod:

 • logo

  PNF: Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe) jest koncepcją terapeutyczną posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym zadaniem terapii jest praca nad funkcją, którą chory utracił. Koncepcja zakłada całościowe spojrzenie na pacjenta i dokładną analizę jego problemu. Chory jest partnerem fizjoterapeuty i określa cele i zakres działania. Daje to poczucie bezpieczeństwa i komfortu pacjentowi.

  PNF opiera się na ruchach naturalnych, trójpłaszczyznowych, zaczerpniętych z naszego dnia codziennego (sięganie, podnoszenia, chodzenie….). Ruchy te są prowadzone wzdłuż diagonalnych (skośnych) osi ruchu. Umożliwia to zaangażowanie jak największej liczby mięśni z danego łańcucha. Mięśnie szkieletowe mają najczęściej przebieg skośny, stąd rotacja ma duże znaczenie we wzorcach ruchowych.

  W procesie leczenia terapeuta wykorzystuje najsilniejsze i bezbolesne części ciała, aby pobudzać aktywność motoryczną w słabszych lub uszkodzonych obszarach. Pozwala to na bezbolesną pracę, bez traumatyzujących psychicznie i fizycznie doznań dla pacjenta.

  W koncepcji PNF istotna jest praca z oporem manualnym, ściśle dostosowanym do możliwości ćwiczącego. Terapeuta wykorzystuje opór do dawania pacjentowi informacji na temat kierunku, szybkości i kolejności wykonywanego ruchu.

  Metoda kładzie nacisk na kontrolę motoryczną pacjenta i interakcję między stabilnością a mobilnością.

  Metoda jest stosowana w neurologii, ortopedii, pediatrii, skoliozach i wadach postawy.