PNF - torowanie nerwowo-mięśniowe

logoProrioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe) jest koncepcją terapeutyczną posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym zadaniem terapii jest praca nad funkcją, którą chory utracił. Koncepcja zakłada całościowe spojrzenie na pacjenta i dokładną analizę jego problemu. Chory jest partnerem fizjoterapeuty i określa cele i zakres działania. Daje to poczucie bezpieczeństwa i komfortu pacjentowi.

PNF opiera się na ruchach naturalnych, trójpłaszczyznowych zaczerpniętych z naszego dnia codziennego (sięganie, podnoszenia, chodzenie, ...). Ruchy te są prowadzone wzdłuż diagonalnych (skośnych) osi ruchu. Umożliwia to zaangażowanie jak największej liczby mięśni z danego łańcucha. Mięśnie szkieletowe mają najczęściej przebieg skośny stąd rotacja ma duże znaczenie w wzorcach ruchowych.

W procesie leczenia terapeuta wykorzystuje najsilniejsze i bezbolesne części ciała, aby pobudzać aktywność motoryczna w słabszych lub uszkodzonych obszarach. Pozwala to na bezbolesną pracę , bez traumatyzujących psychicznie i fizycznie doznań dla pacjenta.

W koncepcji PNF istotna jest praca z oporem manualnym. Ściśle dostosowanym do możliwości ćwiczącego. Terapeuta wykorzystuje opór do dawania pacjentowi informacji na temat kierunku, szybkości i kolejności wykonywanego ruchu.

Metoda kładzie nacisk na kontrolę motoryczną pacjenta i interakcję między stabilnością a mobilnością.

Metoda jest stosowana w neurologii, ortopedii, pediatrii, skoliozach i wadach postawy.