Krioterapia

Krioterapia to metoda lecznicza, w której wykorzystuje się niską temperaturę (od –70°C do –160°C) w celu poprawy zdrowia.

krioterapiaJest też często stosowana do wzmocnienia odporności i poprawy nastroju.

Zabieg krioterapii polega na wywołaniu w organizmie reakcji obronnej na zimno. W jej wyniku dochodzi do silnego przekrwienia i rozgrzania tkanek, a także zwiększonej produkcji endorfin, które działają przeciwbólowo i przeciwdepresyjnie.