Terapia skojarzona (prądy różne)

Terapia skojarzona (z różnymi rodzajami prądów) polega ona na równoczesnym zastosowaniu terapeutycznego działania fali ultradźwiękowej i impulsowego bodźca elektroterapeutycznego.

W zabiegu terapii skojarzonej można zastosować prądy z zakresu niskiej częstotliwości (np. Bernarda czyli diadynamiczne lub Träbert’a), modulowane amplitudowo prądy średniej częstotliwości (AMF), HV, mikroprądy oraz TENS.

Założenie podczas wykonywania zabiegów skojarzonych pozwala przypuszczać, iż połączenie efektu fali mechanicznej z elektryczną przyczynia się do powstania efektu synergistycznego w tkankach.